Zrcadlo 10.1.2014

Cycles Perfecta v roce 2013
Na začátku prosince uspořádal cyklistický klub Cycles Perfecta Výroční členskou schůzi. Za hojné
účasti byla zhodnocena činnost v průběhu loňského roku. Z rozsáhlé zprávy upozorníme pouze na
nejdůležitější úspěchy. Sezona začala hned 1. ledna společnou vyjížďkou s CK Oslavany. První
jarní víkend se jela Jarní klasika na trati 30 km se startem v Hrubšicích. V hlavním závodě obsadili
první čtyři místa přespolní jezdci. Barvy klubu úspěšně hájil na 5. místě Miloš Havlíček.
Horská časovka s názvem Lesem se nesem se konala v oboře se startem u Němčické hájenky a
cílem u bývalé myslivny Stavení. V mužské kategorii zvítězil Josef Vlčan z Pocoucova, v novém
traťovém rekordu výkonem 10.40 minut. Miloš Havlíček získal třetí místo. V ženách zvítězila
oslavanská Hana Řezáčová před svou sestrou Kateřinou Kuklínkovou. Zklamala nízká účast,
chyběla účinnější propagace.
V úmorném horku se jel Letkovský šíp – stěžejní závod klubu. Velké poděkování patří všem
pořadatelům i z řad obyvatel Letkovic a také hasičům z Němčic, kteří přistavili cisternu s vodou,
která přišla při velkém vedru vhod.
Zpestřením startovní listiny byla účast zahraničního závodníka – ivančického rodáka Martina
Oderského z Německa. Právě ten svedl velký boj se známým J. Vlčanem. V další mužské kategorii
zvítězil Zdeněk Matoušek, třetí byl domácí František Olša. První místo v nejpočetnější kategorii
získal Miroslav Krejčí z Brna. V ženských kategoriích obstály Jana Břínková a Eva Štefulíková.
Vedle zmíněných „našich medailistů“ je nutné poděkovat za skvělou reprezentaci otci a synovi
Feitovým, Milanu Šiplovi, Miloši Havlíčkovi, Michalu Trejtnarovi, Petrovi Kremláčkovi, Pavlu
Bělohradovi, Václavu Tůmovi, Richardovi Pokornému, Luboši Rosendorfovi, Ludmile Holešínské,
Františku Čechovi a dalším.
Klub Cycles Perfecta se spolupodílel i na závodech pro děti a mládež na tradiční Bambiriniádě pod
Rénou, v Hrubšicích a na Dni Mikroregionu.
Někteří naši členové se podíleli na pořádání Letkovského šípku – největšího a nejznámnějšího
dětského cyklistického závodu v okolí. Významnou postavou byl opět pan Michal Trejtnar, kterému
je nutno poděkovat za organizaci a vyřešení bezpečných startů a dojezdů mladých cyklistů.
Poděkování patří i všem sponzorům.
Novou akcí, kterou klub Cycles Perfecta přispívá k propagaci města a sportu, je Buskinova
cyklostezka. Pro informaci čtenářům: Mirek Mucha z Ivančic, který za 2. sv. války zahynul, byl
příslušníkem čs. letecké perutě v Anglii. Ve skautu a v Ivančicích známý jako Buskin.
Z mimoivančických závodů připomeneme jen heslovitě:
ZNOVÍN – je závod na 50 km s účastí přes 1500 závodníků v několika katergoriích, přičemž část
trasy zasahovala do Rakouka. Letos se prezentovali otec a syn Feithové a spolu s nimi v družstvu
Jitka Hečková. Zúčastnili soutěže rodinných týmů a obsadili sedmé místo.
STAŘÍČ – závod podobný Letkovskému šípu. Závodníci klubu dosáhli vynikajících úspěchů ve
svých katergoriích. Pavel Bělohrad opět zvítězil, J. Pospíchal byl čtvrtý, Banti pátý a M. Drybčák
sedmý. Účast členů klubu byla také společenskou záležitostí.
ZLATÉ KOLO VYSOČINY – Nádherný úspěch v podání sestřiček Pavlíkových, Milan Šipl a
Fantišek Olša – sedmé místo ve svých kategoriích.
ŠANOV – Muchova cyklostezka. Účast členů klubu byla více společenská, účast jako v loňském
roce a příslib účasti v příštím roce.
Již tradiční je úspěch EVY ŠTEFULÍKOVÉ na Tour de Javůrek. Pro příští rok byla přislíbena větší
účast členů klubu.
Dále se členové klubu zúčastňovali akcí pořádaných oslavanským cyklistickým klubem.
Nedělní klubové výjezdy: podle možností i zájmu se jich zúčastňuje kolem deseti zájemců. Výjezdy
směřují do všech směrů od Ivančic např. ke Žďáru, Mušovu, Znojmu apod. V zimě se pořádají pěší
vycházky po okolí.
Jiný charakter mají výjezdy s delší dobou pobytu. Tato záležitost by vyžadovala celý článek. Jen
připomeneme výjezd k pevnosti Bouda s výjezdem do Polska, výjezd do Starého města pod
Landštejnem a Nové Bystřice, zpět po rakouských silnicích a výjezd do oblasti Lipna.
Ze zahraničních musíme připomenout destidenní pobyt v Italii u příležitosti Mistrovství světa v
cyklistice. Již tradiční je výjezd skupiny s Radkem Černým do Francie. Klubové dresy byly dále k
vidění ve Slovinsku, Chorvatsku a ještě jednou v Rakousku.
Vedle závodní činnosti podporují členové klubu i dobročinné akce. V roce 2013 to bylo například
„Oranžové šlapání“ v Náměšti n. Oslavou při akci ČEZ na trenažérech. „Vyšlapané“ finanční
prostředky byly věnovány charitě. Jinou charitativní akcí, které se klub zúčastnil, byla „Kola pro
Afriku“. Jsou připravená dvě kola k zaslání dětem do Afriky. Je to i výzvou pro čtenáře, zájem je
především o horská kola.
Závěrem je nutno poděkovat členům klubu, sponzorům a všem příznivcům cyklistiky za propagaci
klubu a města Ivančice a popřát, aby členové klubu při závodech ukázali všem záda, ale hlavně, aby
se ve zdraví vrátili domů.
Autor: Jiří Široký