Letkovské okruhy

III. ročník Letkovské okruhy

2024


Pořadatel: Cycles Perfecta Ivančice

Kontaktní osoba: Havlíček Miloš, mob: 724 080 876, email: ha.milet@seznam.cz

Místo konání: Ivančice - Letkovice, ulice Dlouhá (konec ulice)

Určeno: pro hobby cyklisty/stky 18 +


Trasy:

Okruh: 17 km (275 v.m.)

Dlouhá trasa - 3 okruhy 51 km. Převýšení 825 v.m. START závodu v 11:00

Krátká trasa - 2 okruhy 34 km. Převýšení 550 v.m. START závodu v 11:10


Kategorie:
Čas startu Trasy a kategorie: Ročníky kategorie: Startovné
11:00 Dlouhá trasa 51 km/825 v.m. (3x okruh 17 km) 1.4.-6.6. Na místě
M1 Muži 18 - 39 let 2005 - 1984 400 kč 500 kč
M2 Muži 40 - 49 let 1983 - 1974 400 kč 500 kč
M3 Muži 50 a více let 1973 a méně 400 kč 500 kč
11:10 Krátká trasa 34 km/550 v.m. (2x okruh 17 km)
M1 Muži 18 - 54 let 2005 - 1969 400 kč 500 kč
M2 Muži 55 a více let 1968 a méně 400 kč 500 kč
Ž1 Ženy 18 - 34 let 2005 - 1989 400 kč 500 kč
Ž2 Ženy 35 a více let 1988 a méně 400 kč 500 kč

Registrace:
 • Přihlášení možné on-line a to od 1.4.2023 do 9.6.2023.
 • Při vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaší emailovou adresu zaslány pokyny k platbě.
 • Platba předem na účet do 6.6.2023 za zvýhodněné startovné. Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!!

V den závodu nepříjímáme registrace.
Prezence v den závodu: 8:45 - 10:45

Závodník, který bude hradit startovné v den závodů nebude mít v ceně startovného poukaz na teplé jídlo v cíli !!!!
V případě neúčasti se startovné nevrací !!!!

V ceně startovného : měření čipovou technologií, startovní číslo, jednorázový čip, pořadatelská služba, zdravotnická služba, jídlo a pití po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 6.6.2023.


Mapa závodu: POZOR - mírná změna trati, zvýrazněna oranžovou na mapě.


Mapa zázemí závodu:


Parkování:
 • Parkování je umístěno na travnatém povrchu. Řiďte se pokynů pořadatelů.


Ceny:

Závodníci na 1. až 3.místě obdrží poháry a věcné ceny.

Předávání cen bude po dojetí posledního závodníka do cíle


Pravidla závodu:
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické připravenosti na závod.
 • Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
 • Všichni závodníci se musí během závodů řídit pokyny pořadatele.
 • Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské kolo, trekingové s dvěma na sebe nezávislými brzdami.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodů.
 • Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řiditkách a s elektronickým čipem, jinak nebude v cíli klasifikován.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.
 • Klasifikování budou pouze závodníci, kteří projedou celou trasu všech průjezdných kontrol.
 • Závod se jede za plného silničního provozu, závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Pořadatel může použít mnou poskytnuta data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.
 • V případě neočekávané situace nebo jiné nepředvídatelné katastrofy si pořadatel vyhrazuje právo změny.
 • V případě nízké účasti v kategorii si pořadatel vyhrazuje právo na změnu.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Letkovské okruhy, pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti.

Závodník přihlášením do závodů a zaplacením startovného stvrzuje, že splnuje
všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví.