Ivančický amatérský koloběh dvojic

Podrobná pravidla:

Základní pravidla závodu IVANČICKÝ KOLOBĚH :
1. Jde o závod dvojic, jeden vždy běží, druhý jede na kole či vede kolo. Mohou se v průběhu
závodu kdykoliv střídat.
2. Alespoň jednou se na celé trati dvojice musí vystřídat.
3. Dvojice musí společně projít kontrolním stanovištěm na trase (uprostřed).
4. Do cíle musí závodní dvojice opět dorazit společně.
5. Předávání kola musí proběhnout za účasti obou závodníků, kolo nelze nechat zaparkované.
6. Kategorie závodu – smíšené dvojice (žena – muž) nebo žena – žena. Nelze 2 muži.
7. Závody jsou amatérské, závodníci jedou na vlastní nebezpečí.
8. Jeden ze závodníků musí být plnoletý.
9. Závod se za špatného počasí nekoná.
10. Účast na závodech je na vlastní nebezpečí.
11. Pořadatelé neodpovídají za škody a ztráty vzniklé během závodu.
12. Pořadatelé si vyhrazují právo používat jména a fotografie závodníků pro propagační účely.
13. Pořadatelé si vyhrazují právo na jakékoliv změny v den závodu.
14. Jednotlivé týmy budou startovat s časovým odstupem.

Stručný popis trasy:
Start bude na konci ulice Dlouhé v Letkovicích. Směrem k řece Jihlavě, po cestě proti proudu řeky. Okolo
splavu a rybníků. Pak do kopce k vinohradu. Cesta vás vyvede na mírný kopec. Potom dolů a doleva k řece. Je tam lávka přes řeku u fotbalového hřiště v Řeznovicích. Lávku NEPŘEJÍŽDĚT! Trasa vede po pravém břehu proti proudu řeky. Dále po cestě, mezi polem. Následuje kopec a cesta k Nové vsi. Před Novou Vsí sjedete vlevo k řece. Přejedete lávku a hned doprava. Kolem Hrubšického splavu na asfaltovou silnici, kde se pokračuje až na Templák do zadní hospody areálu ,,Královopolská´´. Trasa bude značená.

Vaše dotazy zodpoví : Štefulíková Eva 605529375 evastefulikova@seznam.cz
Molentová Irena 604614925 molentovi@volny.cz