Letkovský šípek 2013

V sobotu 24. 8. 2013 v odpoledních hodinách pořádal cyklistický klub Cycles Perfecta Ivančice ve spolupráci s Letkovskými občany již 3. ročník závodů pro děti s názvem Letkovský šípek 2013.

Oproti dvěma předešlým ročníkům nachystali organizátoři pro děti novinku a to tu, že letošní závody se konaly formou tzv. duatlonu, tedy skládaly se z běžecké části, poté cyklistické části a na závěr opět z běžecké části. K této změně vedla snaha o zatraktivnění závodů, ale především o zvýšení všestranné pohybové aktivity dětí.

Děti byly rozděleny do čtyř věkových kategorií: 0-5 let, 6-8 let, 9-11 let a 12-15 let, kdy v každé kategorii byly vyhlašovány děvčata a chlapci zvlášť.

Do závodu se přihlásil rekordní počet 106 dětí! ve věku od 2 do 14 let.

Děti, které se umístily na 1. – 3. místě obdržely diplomy, poháry, dárkové tašky a vítězové také pamětní trička.

Pro všechny zúčastněné děti byl během závodů připraven skákací hrad, jízda na koních a střelba ze vzduchovky.

Na závěr akce byla po vyhlášení vítězů losována již tradičně bohatá tombola o atraktivní ceny, které se podařilo pro děti připravit díky množství oslovených sponzorů a jejich štědrosti, kterým tímto organizátoři ještě jednou dodatečně děkují.

Na bezpečnost dětí během závodu dbalo na trati více než 30 traťových komisařů. Případnou první pomoc či ošetření byly připraveny poskytnout dvě zdravotní sestry, které však naštěstí kromě ošetření drobných oděrků neměly žádnou práci.

 

Organizátoři zpětně děkují všem dětem, které v sobě našly odvahu a závodů zúčastnily, velmi je chválí za jejich podané výkony, které při závodech předvedly a těší se opět na jejich hojnou účast na příštím ročníku, která je jedinou odměnu organizátorům za jejich usilovnou práci při organizování této sportovní akce pro děti.