Oranžové šlapání

V neděli 22. července se členové ivančického klubu Cycles Perfekta
zúčastnili v rámci „Folkových prázdnin“ v Náměšti nad Oslavou
Oranžového šlapání. Tato dobročinná akce je tradičně pořádána nadací
ČEZ na podporu různých projektů v regionu. Účastníci šlapáním
na speciálně upravených rotopedech šlapou po dobu 1 minuty a takto
získanou energii (přepočítanou na peníze), věnují letos na opravu farní
budovy s hudební školou v Náměšti a Diakonii Brno na podporu
činnosti střediska časné péče. Nejedná se o malou částku. Každoročně
se takto „vyšlape“ kolem 200 000 Kč.
V minutové jízdě se vystřídali členové klubu: Jitka Hečková, Miroslav
Drybčák, Jaroslav Pospíchal, Milan Šipl a Michal Trejtnar. Rozhodně
se cyklisté – Vančáci v poli účastníků neztratili a do společného součtu
„vyšlapali“ 4100 Kč. V krásných dresech s vyobrazením plakátu Alfonse
Muchy byli opět středem pozornosti. Využili také návštěvy pana Josefa
Zimovčáka, známého jízdami na historickém kole, a předali mu jako
svému čestnému členovi dres klubu Cycles Perfekta.

Jiří Široký