Šanov otevřel Muchovu cykostezku. (Za naší účasti )

Když se na stole, při pravidelné schůzi klubu objevila obálka, která bohužel měla být otevřena před týdnem, nastal problém hodný řešení typu „Hic Rhodus, hic salta“. Jednalo se totiž o adresnou pozvánku starosty města Šanova na otevírání „Muchovy cyklostezky“.

Uznejte, na takové akci, když se měla konat hned následující den, jsme nemohli chybět. Bylo nutno vyřešit dopravu ( zatím naše „Achillova pata“ ) a osoby které se zúčastní. Bylo nás pět ( jako od Poláčka ) a díky aktivitě a akceschopnosti pana Nováčka a jeho paní se podařilo bleskem vyřešit oba problémy. Velmi pomohla Jitka Hečková vypůjčením vozíku od svého otce, pana Širokého a manželé Smutní darováním molitanů jsme mohli v sobotu vyrazit směr Znojmo, přesněji Šanov. Vy ptáte se nás, jak souvisí cyklostezka v Šanově se jménem Alfonse Muchy?

Majitelé hrušovanského panství Khuen-Belassiové nepřehlédli talent mladého Muchy a byli mu mecenáši a otevřeli mu cestu do světa umění podporováním jej při studiu ve Vídni. A on to byl, kdo vyzdobil Emin zámeček , nacházející se na cyklostezce svými prvními malbami. Bohužel tyto se dodnes neuchovaly, neboť zámeček postavený manželce hraběte Khuen- Belassiho jako letní sídlo, padl za oběť požáru. Dnes je na Eminhofu sídlo ústavu sociální péče a proto je veřejnosti nepřístupný. Mucha na své podporovatele nezapomněl ani v dobách kdy už na nich nebyl závislý a vracel se na prázdniny a v roce 1913 byl nápomocen synovi Eduarda Khuen- Belassiho Karlovi s rekonstrukcí.

Před desátou hodinou se hromadily desítky cyklistů k zápisu na akci. Při zápisu jsme dostali trička s emblémem Muchovy cyklostezky. Po zahájení akce panem starostou Škarkem , který uvedl, že motivem pojmenování cyklostezky po Alfonsu Muchovi souvisí s tím, jak nám jej pražáci berou. Po vystoupení mažoretek jsme vyrazili na trať. První zastávka byla právě u Emina zámečku a po krátké zastávce jsme se přesunuli ke studánce s názvem Hraběcí, kde občané již po čtyři roky pořádají malou jarní slavnost v podobě Otvírání studánky. Pásmo dětí spojené se zpěvy a tanci bylo velice působivé. Mohli jsme se napít lahodné vody a víly (děti ) nám rozdaly i pěkné hrníčky.

Celkový dojem z dvacetikilometrové trasy , pravda ne po celé délce pokryté asfaltovým povrchem a většinou v rovinatém terénu, byl nádherný. Naše dresy se staly terčem fotografů a novinářů obou stran , jak české tak rakouské strany. Byly opravdu stylovým koloritem na Muchově cyklostezce, však nás také pan starosta vzpomněl při přivítání na akci.
Manželé Jana Jan Nováčkovi, Marie Havlíčková Mirek Drybčák a Jaroslav Pospíchal představili klub ve velmi dobrém světle , pokud se týká vystupování tak i sportovní úrovně. Panové Nováček a Drybčák předvedli své horolezecké umění , se kterým by uspěli zřejmě i na severní straně Matterhornu.

Dobrá dvoustovka zúčastněných prožila příjemný den v pěkném prostředí , které jsme si okamžitě zamilovali, neboť je to kout cykloturistice zaslíbený. Dá se zde ubytovat a použít cyklostezky s názvem „Ahoj sousede, Halló Nachbar“, která vás zavede na rakouskou stranu přilehlého Mikroregionu. Lze navštívit mimo jiné termální lázně v Laa an de Thaya, či turistickou oblast Pasohávky. Cyklostezka je budována z prostředků ROP a bude každoročně lepší a lepší z hlediska povrchu. Určitě tam náš klub nebyl naposled, neboť jsou tam příjemní lidé a překrásná tlumočnice.

Jaroslav Pospíchal