První cykloservis v Ivančicích jubiluje – slaví 20 let provozu.

V dubnu roku 1992 se cyklistům mechanikům amatérům v našem městě
a okolí výrazně ulevilo. Odpadlo jim pracné shánění součástek mnohdy
nedostupných, odpadlo také zranění prstů, poškrábaných dlaní – oj to
vyplétání kol, drátky nestejné délky, vše se náhle stalo minulostí.
Důvodem bylo otevření cykloprodejny s dílnou s odpovědným vedoucím
panem Zdeňkem Berkou. Je paradoxem, že se tak stalo více méně
z donucení.
Ve svém bývalém zaměstnání utrpěl pan Berka úraz a pak nastaly
problémy s hledáním zaměstnání. A tak, jak Dalibora naučila nouze
housti, tak nouze při hledání živobytí přiměla pana Berku, bývalého
vrcholového cyklistu aby svou sportovní lásku proměnil ve zdroj obživy.
A tak se stal jedním z těch šťastných, kterým se stal koníček zároveň
zaměstnáním.
Jeho prvním působištěm se stala dvojgaráž v havarijním stavu – řítící se strop a vlhké kamenné zdi by
byly vhodnější spíše pro pěstování žampionů ale cyklista je zvyklý bojovat a tak nic nebylo nemožné.
Příliv zákazníků utěšeně narůstal a tak nebylo co divu, že za necelé dva roky došlo k rozšíření
provozovny o sousední garáž. Chtěli-li jste si umýt ruce nebo zatelefonovat, či si ohřát znavené prsty –
nemohli jste. Chyběl přívod vody, chyběl telefon, chybělo topení. Přesto je na krušné začátky
vzpomínáno v dobrém. Pan Berka vyzvedává přístup a zásluhy o zřízení provozovny především u pana
Flíčka zapáleného příznivce sportu , v té době ředitele ZŠ TGM a tehdejšího starosty ing. Sládka. V této
době začala firma spolupracovat se značkou Author.
Až teprve v roce 2000 firma opustila prostory po pravé ruce Sv. Jana Nepomuckého a přestěhovala se
po jeho ruce levé, kde je dodnes. A spolu s přestěhováním se dostavil i „luxus“-tekoucí voda, ústřední
vytápění, WC a telefonní přípojka nemluvě o tom, že plocha pro prodej a plocha pro servis se výrazně
zvětšila. Zároveň s novými prostory přispěchala se zájmem o spolupráci i značka Merida.
Před dvěma roky se podařilo realizovat nástavbu, čímž bylo získáno ještě více prostoru, což dává větší
prostor a komfort zákazníkům při nákupu nových kol. A že pan Berka dovede zákazníkům vysvětlit i
takové věci o kterých zákazník ani netušil, že se nato má zeptat , svědčí nejen o jeho stratosferickém
přehledu o technice a zkušenostech vrcholového cyklisty ale i přístup k zákazníkovi jako takovému.
Ostatně svědčí o tom i v roce 2009 udělený certifikát Sdružením českých spotřebitelů, pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje „Spokojený zákazník“ .
Pan Berka je též znám jako filantrop a donátor vzdělávání. Jeho „prémie“ za dobré vysvědčení je mezi
„sousedy“ školáky náležitě ceněno a působí jako motivace na rodiče k odměně za dosažení dobrých
výsledků svých potomků ve škole. Druhoplánově tak toto opatření přivádí více dětí ke sportu, což je
chvályhodné na druhou. Podporuje i činnost mladých hasičů v Ivančicích, kteří vyřazené součástky,
vidlice, řetězy a podobné opotřebovanosti odevzdají do Sběrných surovin a získaný obnos jim pomůže se
zajištěním činnosti. Prodejna získala i novou fasádu a zřetelné firemní označení a „domovní znamení“
historický kostitřas, podobný tomu, kterým současným cyklistům tvrdošíjně připomíná doby dávno
minulé, pan Josef Zimovčák.
Zatím co za pultem je konstantou usměvavá paní Vlaďka, v servisu se do současnosti vystřídalo pět
pracovníků – mechaniků, z nichž většina má nyní svoje vlastní podnikání. Dá se tedy říct, že firma
funguje nejen jako servis a prodejna ale i jako „výcvikové středisko“ cyklomechaniků v širokém okolí.
Jak už jsem uvedl shora, pan Zdeněk Berka, byl vrcholovým závodníkem. Byl členem vrcholového
střediska Dukla Brno. Se lvíčkem na prsou se zúčastnil závodů doma i v zahraničí mj. dosáhl 15 místa na
proslulé Bohemii v roce 1985, v provozovně je možno popatřit na jeho velkou fotografii ze startů v Itálii.
Byl také svěřencem populárního Kamila Haťapky. Několik pohárů se skromně tetelí na okně v poschodí
ale jinak jsem si jist, že bych vytěžil více uhlí na jeho bývalém působišti, než dostat z pana Berky něco
z jeho kariéry.
Skromný a obětavý pan Berka je v současnosti ikonou cykloklubu „Cycles Perfeca“. V našem „úžasném
Muchovském dresu“ představil město na asijském i americkém kontinentu. Jeho zážitky podpořené
úžasným vypravěčským talentem a obrazovým materiálem jsou „trhákem“ pro sportovní i mimosportovní
veřejnost v okolí. Kino praská ve švech, aby se uspokojila zvědavost všech.
Doufejme, že spokojených zákazníků bude přibývat a konjunktura kola přivede další lidi k tomuto
nádhernému a prospěšnému sportu. O své miláčky – kola, či bicykly – je však třeba i pečovat.
A tak – kdo nechce mít z kola herku, ať vyhledá Zdeňka Berku.