Cyklisté šlápli do pedálů hned první den v roce

Hned 1. ledna 2012 se kolem 11 hodin shromáždilo na ivan­čickém náměstí asi třicet cyklistů z klubu Cycles Perfekca a jejich přátelé z Oslavan, aby společně oslavili příchod nového roku.
Trasa vedla z ivančického ná­městí do Hrubšic, Biskoupek a Nové Vsi. Protože bylo mizené počasí, byla nutná zastávka v re­stauraci „U Slavíků“. Horký grog k zahřátí se jistě nepočítal jako doping. K doplnění nových sil přispěla výborná gulášovka.
Zde se již peleton drobil. Ně­kteří cyklisté jeli bez zastávky rovnou do Oslavan, další až po očerstvení. Cyklisté z klubu Cycles Perfecta pak zamířili k Letkovicím a do Ivančic.
Přes nepěkné počasí byla účast asi třiceti cyklistů dobrá a může­me se těšit, že 1. ledna 2013 se s cyklisty na silnici opět setkáme při novoroční jízdě. Jiří Široký